۴۳ کانتینر از تجهیزات کارخانه آهن اسفنجی در راور

پایگاه
خبری آرتین پولاد – نماینده مردم
کرمان و راور گفت: ۴۳ کانتینر از تجهیزات کارخانه آهن
اسفنجی شهرستان راور جهت نصب وارد سایت کارخانه شد.
 ۴۳ کانتینر
از تجهیزات کارخانه آهن اسفنجی در راور
 محمدمهدی
زاهدی نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به اینکه چهارسال پیش در جلسه شورای
اداری شهرستان راور در محل فرمانداری قول احداث یک کارخانه آهن اسفنجی داده شد
،گفت:
با پیگیری های انجام شده از طریق وزیر صنعت،معدن و تجارت و گل گهر سیرجان رسما کار
خود را شروع و ۴۳ کانتینر از تجهیزات این کارخانه هستیم.