آخرین شاخص قیمت های جهانی قراضه- استیل ایندکس

وارداتی ترکیه

قیمت
دلار هر تن

تغییر
دلار هر تن

تغییر %

قراضه سنگین
کلاس۱و۲ خلوص ۲۰-۸۰ – سی اف آر

۳۴۶

۱۳

۳.۹۰

قراضه خرد شده- سی اف آر

۳۳۲

۰

۰

قراضه پی اند اس- سی اف آر

۳۳۷

۰

۰

قراضه آ۳- سی اف آر

۳۱۷

۰

۰

وارداتی ترکیه
قیمت
دلار هر تن
تغییر
دلار هر تن
تغییر %
قراضه سنگین
کلاس۱و۲ خلوص ۲۰-۸۰ – سی اف آر
۳۴۶
۱۳
۳.۹۰
قراضه خرد شده- سی اف آر
۳۳۲
۰
۰
قراضه پی اند اس- سی اف آر
۳۳۷
۰
۰
قراضه آ۳- سی اف آر
۳۱۷
۰
۰
 
بازار داخلی امریکا

قیمت
دلار هر لانگ تن

تغییر
دلار هر  لانگ تن

تغییر %

قراضه خرد شده – تحویل کارخانه

۲۹۶

۰

۰

بازار داخلی امریکا
قیمت
دلار هر لانگ تن
تغییر
دلار هر  لانگ تن
تغییر %
قراضه خرد شده – تحویل کارخانه
۲۹۶
۰
۰
  
وارداتی تایوان

قیمت
دلار هر تن

تغییر
دلار هر تن

تغییر %

قراضه سنگین
کلاس۱و۲ خلوص ۲۰-۸۰ کانتینری – سی اف
آر

۲۸۰

۰

۰

وارداتی تایوان
قیمت
دلار هر تن
تغییر
دلار هر تن
تغییر %
قراضه سنگین
کلاس۱و۲ خلوص ۲۰-۸۰ کانتینری – سی اف
آر
۲۸۰
۰
۰
 
وارداتی هند

قیمت
دلار هر تن

تغییر
دلار هر تن

تغییر %

قراضه خرد شده کانتینری – سی اف آر

۳۱۴

۰

۰

 

 

 

 

وارداتی هند
قیمت
دلار هر تن
تغییر
دلار هر تن
تغییر %
قراضه خرد شده کانتینری – سی اف آر
۳۱۴
۰
۰
 
 
 
 
 پایگاه خبری آرتین پولاد
منبع: platts