آخرین قیمت های جهانی محصولات فولادی و مواد اولیه– متال اکسپرت

محصول

کشور

ارز- نحوه تحویل

قیمت

تغییر روزانه

سنگ آهن، خلوص ۶۲ درصد

چین

دلار/تن
محصول استرالیا
سی اف آر

۷۵

۰.۵-

زغال سنگ، کک شو سخت

استرالیا

دلار/تن
فوب

۱۹۶.۵

۰

قراضه آهن، سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص
۲۰-۸۰

ترکیه

دلار/تن
محصول امریکا
سی اف آر

۳۵۳

۰

قراضه آهن، سنگین کلاس  ۲

ژاپن

ین ژاپن/ تن
فوب

۳۱۰۰۰

۰

بیلت، سایز ۱۵۰ میلیمتر

چین

دلار/تن
فوب

۵۳۰

۵-

بیلت، سایز ۱۲۵ تا ۱۵۰ میلیمتر

اوکراین

دلار/تن
فوب

۵۰۰

۰

بیلت، سایز ۱۲۵ تا ۱۵۰ میلیمتر

ترکیه

دلار/تن
سی اف آر

۵۱۳

۰

میلگرد، قطر ۱۲ میلیمتر

ترکیه

دلار/تن
درب کارخانه

۵۴۰

۱-

میلگرد، قطر ۸ تا ۳۲ میلیمتر

ترکیه

دلار/تن
فوب

۵۳۵

۵+

میلگرد، قطر ۱۲ و ۳۲ میلیمتر

آلمان

یورو/تن
با کرایه حمل

۴۹۰

۰

میلگرد، قطر ۱۶ میلیمتر

امریکا

دلار/تن
درب کارخانه

۵۸۹

۰

مفتول، سایز ۶.۵ میلیمتر

چین

دلار/تن
فوب

۵۶۰

۰

ورق سیاه، ضخامت ۳ تا ۱۲ میلیمتر

چین

دلار/تن
فوب

۵۶۵

۰

ورق سیاه، ضخامت پایه

آلمان

یورو/تن
درب کارخانه

۵۳۰

۰

ورق سیاه، ضخامت ۲ تا ۸ میلیمتر

امریکا

دلار/تن
درب کارخانه

۶۶۷

۰

محصول
کشور
ارز- نحوه تحویل
قیمت
تغییر روزانه
سنگ آهن، خلوص ۶۲ درصد
چین
دلار/تن
محصول استرالیا
سی اف آر
۷۵
۰.۵-
زغال سنگ، کک شو سخت
استرالیا
دلار/تن
فوب
۱۹۶.۵
۰
قراضه آهن، سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص
۲۰-۸۰
ترکیه
دلار/تن
محصول امریکا
سی اف آر
۳۵۳
۰
قراضه آهن، سنگین کلاس  ۲
ژاپن
ین ژاپن/ تن
فوب
۳۱۰۰۰
۰
بیلت، سایز ۱۵۰ میلیمتر
چین
دلار/تن
فوب
۵۳۰
۵-
بیلت، سایز ۱۲۵ تا ۱۵۰ میلیمتر
اوکراین
دلار/تن
فوب
۵۰۰
۰
بیلت، سایز ۱۲۵ تا ۱۵۰ میلیمتر
ترکیه
دلار/تن
سی اف آر
۵۱۳
۰
میلگرد، قطر ۱۲ میلیمتر
ترکیه
دلار/تن
درب کارخانه
۵۴۰
۱-
میلگرد، قطر ۸ تا ۳۲ میلیمتر
ترکیه
دلار/تن
فوب
۵۳۵
۵+
میلگرد، قطر ۱۲ و ۳۲ میلیمتر
آلمان
یورو/تن
با کرایه حمل
۴۹۰
۰
میلگرد، قطر ۱۶ میلیمتر
امریکا
دلار/تن
درب کارخانه
۵۸۹
۰
مفتول، سایز ۶.۵ میلیمتر
چین
دلار/تن
فوب
۵۶۰
۰
ورق سیاه، ضخامت ۳ تا ۱۲ میلیمتر
چین
دلار/تن
فوب
۵۶۵
۰
ورق سیاه، ضخامت پایه
آلمان
یورو/تن
درب کارخانه
۵۳۰
۰
ورق سیاه، ضخامت ۲ تا ۸ میلیمتر
امریکا
دلار/تن
درب کارخانه
۶۶۷
۰
پایگاه خبری فولاد
ایران