آسیا مهد بزرگان صنعت فولادسازی جهان است

بزرگترین تولید کنندگان صنعت فولاد اهمیت زیادی در تصمیم گیری‌های بازار دارند وسیاست گذاری‌های آنها می تواند جهت گیری بازار را تغییر دهد. اما بزرگترین های این صنعت از دو جنبه قابل بررسی هستند.
اول: بزرگترین کشورهای تولید کننده فولاد در بازار فولاد 
دوم: بزرگترین شرکتهای تولید کننده فولاد در بازار
 
بزرگترین کشورهای فولادساز دنیا
طبق گزارش موسسه مطالعات بازار فولاد، چین بزرگترین فولادساز دنیا است و در سال گذشته تقریبا نیمی از فولاد دنیا را تولید کرد. حجم فولاد تولید شده در این کشور بیش از ۸۰۰ میلیون تن بود و به همین دلیل یکی از تاثیر گذارترین کشورها در بخش تولید و صادرات فولاد دنیا بود. دومین کشور بزرگ تولید کننده فولاد در سال گذشته کشور ژاپن بود و کشورهای هند و امریکا و روسیه به ترتیب جایگاه سوم تا پنجم این فهرست را داشتند.
 در سال قبل ژاپن ۶.۵ درصد از کل تولید فولاد دنیا را به خود اختصاص داد و حجم تولید آن کشور بیش از ۱۰۵ میلیون تن بود. سهم کشور هند در تولید فولاد دنیا برابر با ۵.۵ درصد، سهم امریکا ۴.۹ درصد و سهم روسیه ۴.۴ درصد بود.
باید در نظر داشت از میان ده کشور بزرگ تولید کننده فولاد در دنیا، چهار کشور در قاره آسیا واقع شده‌اند و در سال قبل بیش از ۶۵ درصد از تولید فولاد دنیا در این چهار کشور انجام شد. بنابراین می‌توان آسیا و به خصوص سه کشور چین و هند وژاپن را اصلی ترین بازیگران بازار فولاد دنیا دانست.
بزرگترین شرکت‌های فولاد ساز دنیا
اما بزرگترین فولادسازان دنیا را از یک جنبه دیگر هم می‌توان مورد مطالعه قرار داد. در سال قبل شرکت آرسلور میتال به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده فولاد دنیا معرفی شد. این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی ۹۷.۱ میلیون تن فولاد تولید کرد و طبق آمارهای غیر رسمی حجم فولاد تولیدی این شرکت در سال گذشته به بیش از ۱۰۵ میلیون تن رسید. آرسلور میتال  تقریبا معادل حجم تولید فولاد در کشور ژاپن یعنی برابربا ۶ درصد از کل تولید دنیا، فولاد تولید کرد و به همین دلیل یکی از تاثیر گذارترین شرکتها در بازار است.
دومین شرکت بزرگ تولید کننده فولاد شرکت Hesteel کشور چین است که در سال ۲۰۱۵ میلادی ۴۷.۷ میلیون تن فولاد  تولید کرد و بر طبق آمارهای غیر رسمی میزان تولید این شرکت درسال گذشته به ۵۴ میلیون  تن رسید.
سومین شرکت بزرگ فولادساز دنیا شرکت نیپون استیل است که درسال ۲۰۱۵ میلادی ۴۶.۴ میلیون تن و در سال گذشته ۴۹ میلیون تن فولاد تولید کرد.
نکته مهم این است که از مجموع ۱۰ شرکت بزرگ تولید کننده فولاد در دنیا، پنج شرکت متعلق به چین است و نه شرکت از مجموع ده شرکت بزرگ فولادساز در آسیا و اقیانوسیه واقع شده‌اند. آرسلور میتال تنها شرکت فولادسازی بزرگ دنیا است که دفتر اصلی آن در آسیا قرار ندارد.