احتمال بهبود قیمت قراضه

پایگاه
خبری آرتین پولاد – روند قیمت قراضه در بازار داخلی
امریکا رونق گرفته و احتمال می رود قیمت این محصول ۲۰ تا ۳۰ دلار در تن افزایش
داشته باشد. در عین حال، طوفان هاروی آسیب جدی به مناطق جنوبی امریکا وارد کرده و
این امر باعث افزایش قیمت قراضه شده است. برخی تولیدکنندگان ژاپنی نیز خبر از
افزایش قیمت قراضه امریکا در سپتامبر امسال را داده اند.
روند صادرات قراضه در کره جنوبی نیز نسبت به سال گذشته
افزایشی بوده و افزایش قیمت این محصول در این منطقه نیز دور از ذهن نیست.
منبع: Yieh