ارزش بیت کوین سه برابر بیشتر از طلا

پایگاه
خبری آرتین پولاد – پس از پشت سر گذاشتن یک ماه بی
ثباتی و افزایش ۵۰ درصدی قیمت، در حال حاضر ارزش بیت کوین تقریبا سه برابر بیشتر
از یک اونس طلاست. به گزارش آرتین پولاد،  برای اولین بار هر سکه از این
ارز دیجیتالی بیش از ۲.۸۹۰ یورو ارزش دارد. قیمت این ارز پس از یک ماه بی ثباتی که
به دلیل فراتر رفتن از مرزهای کشور ایجاد شده بود، با معرفی دستگاههای نقدی این
ارز ارزش آن تا ۵۰ درصد بالاتر رفت هرچند این افزایش در برابر افزایش ۳۰.۰۰۰ درصدی
نسبت به پنج سال گذشته بسیار ناچیز است. این ارز همواره به دلیل ماهیت ناشناس
معامله کنندگان و مالکان آن و جذابیت برای خلافکاران سرتاسر دنیا مورد انتقاد بوده
است.
منبع: Euro News