از”بیماری هلندی در اقتصاد”چه می دانید؟

پایگاه
خبری آرتین پولاد – به گزارش پایگاه
بصیرت، استفاده نادرست از درآمد نفتی یعنی چه؟یعنی اینکه دولت ها برای هزینه های خود
از درآمدهای نفتی استفاده کنند.
برای مثال با درآمدهای
نفتی، حقوق کارکنان خود را بدهند.
 اما در این فرآیند چه اتفاقی می افتد؟
*دولت دلارهای نفتی را به پول داخلی (مثلا
ریال خودمان) تبدیل می کند. این باعث افزایش بیش از حد نقدینگی می شود.
*افزایش نقدینگی منجر به تورم می شود و دولت
برای کنترل تورم، واردات کالای مصرفی را افزایش می دهد تا بتواند با قیمت کمتر، این
کالاها را تامین کند و جلوی تورم را بگیرد.
*
برای واردات ارزان،
دولت مجبور به ثابت نگه داشتن نرخ ارز است و با استفاده از ارز دولتی، واردات گسترده
انجام می دهد.
*
واردات گسترده با
ارز ارزان قیمت، منجر به ورود کالای ارزان شده و به تولید ضربه می زند و باعث رکود
می شود.
*
قیمت کالاهای مصرفی
با واردات کالاهای ارزان، پایین نگه داشته شده و تورم به کالاهای مبادله ناپذیر مثل
زمین و مسکن منتقل می شود.
*
انگیزه تولید و فعالیت
های مولد کاهش یافته و سرمایه ها به سمت سوداگری حرکت می کند.
*
در این شرایط تولید
از دست رفته و تورم در کشور نهادینه می شود.
بیماری هلندی، بیماری
ای است که اولین بار کشور هلند دچار آن شد و اقتصاد ما هم سالهاست به آن دچار است.
 در این شرایط به هر شکلی که درآمد نفتی کاهش
یابد، خواه با کاهش فروش یا با کاهش قیمت نفت، دلار مثل یک فنر فشرده شده رها می شود
و قیمتش افزایش می یابد و تورم را بیش از حد افزایش می دهد.