از بازار قراضه ترکیه چه خبر

پایگاه خبری فولاد
ایران – در بازار واردات قراضه ترکیه عرضه کننده ها به دنبال قیمت بالای ۳۶۰ دلار هر
تن سی اف آر برای قراضه سنگین ۲۰-۸۰ هستند. به گزارش فولاد
ایران،  متوسط شاخص قیمت پلاتس نیز نسبت
به جمعه ۴ دلار بالا رفته ۳۶۰ دلار هر تن سی اف آر شده است. بازار فعلا خیلی فعال
نیست ولی قراضه در بازار داخلی ترکیه نیز رو به بالاست.
انتظار می رود با رشد بازار فولاد چین روزهای آتی قیمت
قراضه نیز بالاتر برود.
منبع: platts