افت قیمت قراضه در ترکیه

پایگاه
خبری آرتین پولاد – هنوز فعالیت بازار قراضه وارداتی در
ترکیه زیاد نشده و یک عرضه کننده امریکایی برای بستن معامله تخفیف بیشتری داده
است.
به گزارش آرتین پولاد،  ۱۵ هزار تن قراضه سنگین ۲۰-۸۰
امریکا در ۳۵۵ دلار هر تن سی اف آر، ۱۰ هزار تن قراضه خرد شده در ۳۶۰ دلار هر تن
سی اف آر و ۱۵ هزار تن قراضه پی اند اس در ۳۶۷ دلار معامله شده است. پیش از این
قیمت قراضه ۲۰-۸۰ بین ۳۵۷ تا ۳۵۸ دلار هر تن سی اف آر بود. از طرفی یک هفته قبل
تجار انتظار داشتند در ۳۶۰ دلار معامله کنند.
اخیرا در ترکیه خریداران قراضه محتاط تر شده اند چون
پیشنهادات قیمت در  بازار زیاد است. البته
عرضه کننده های امریکا و دریای بالتیک به دنبال ۳۶۰ دلار برای قراضه ۲۰-۸۰ هستند
ولی قیمت های درخواستی خریداران ترک حداکثر ۳۵۵ دلار است.
منبع: metalexpert