افت کمتر از انتظار تورم مصرف در چین

پایگاه خبری فولاد
ایران – شاخص قیمت مصرف کننده در چین در ماه جولای ۱.۴ درصد نسبت به مدت مشابه در سال
پیش افزایش داشت، این در حالی است که شاخص قیمت تولیدکننده در این ماه نسبت به مدت
مشابه سال پیش ۵.۵ درصد بالاتر بوده است. به گزارش آرتین پولاد، تحلیلگران معتقدند تورم مصرف کننده در ماه ژوئن در سطح ۱.۵ درصد و قیمت تولیدکننده
در همان ۵.۵ درصد سال گذشته باقی خواهد بود.  
جولین ایوانز پریچارد، اقتصاددان چینی اظهار می کند ارقام
مربوط به تورم نشان دهنده کاهش فشارهای قیمتی است. تورم قیمت مصرف کننده طی سه ماه
متوالی ثابت بوده و حتی از ماه مارچ برای اولین بار روند ماهیانه مثبت داشته است
که البته به نظر دلیل این امر افزایش اخیر قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی
بوده که به نظر نمی رسد این روند پایدار باقی بماند. گفته می شود ضمانت پرداخت طی
ماههای آتی در چین قدرتمند خواهد بود چراکه دولت چین همچنان روند تولید را جهت
حمایت از قیمت کالاها تحت کنترل خود خواهد داشت. دولت چین سیاستهای پولی خود را
جهت تسلط بر بازار بدهی شدیدتر کرده است. تشدید این سیاستها تاثیر مستقیم بر
فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه کاهش سطح تورم دارد. با توجه به اینکه رشد اقتصادی
طی فصول آتی روند کندتری خواهد داشت، کنترل سطح قیمتها که از سال پیش آغاز شده
همچنان ادامه دار خواهد بود.   
نرخ تورم در چین ارتباط مستقیم با سیاستهای مالی بانک مرکزی
آن دارد. تورم چین در سال ۲۰۱۷ در سطح ۳.۰درصد هدف گذاری شده است.
منبع: CNBC