افزایش قیمت محصولات تخت ترکیه

به گزارش آرتین پولاد: در بازار داخلی ترکیه فولادسازان، کلاف ورق گرم را به قیمت ۶۱۷ تا ۶۲۵ دلار تحویل کارخانه مبدا تولید ماه سپتامبر فروختند و در پیشنهادهای فروش جدید ۶۳۰ دلار مطرح می‌کنند.

بازار داخلی
در بازار داخلی ترکیه فولادسازان، کلاف ورق گرم را به قیمت ۶۱۷ تا ۶۲۵ دلار تحویل کارخانه مبدا تولید ماه سپتامبر فروختند و در پیشنهادهای فروش جدید ۶۳۰ دلار مطرح می‌کنند. محدوده قیمتی مذکور با ارزیابی متال بولتن در ۲۲ ژوئن برابر می‌باشد و نسبت به یک هفته قبل ۱۵ تا ۱۷ دلار رشد داشته است.
کلاف ورق سرد نیز در بازار داخلی ترکیه ۷۰۰ تا ۷۲۰ دلار تحویل کارخانه مبدا پیشنهاد می‌شود و بر اساس شنیده‌ها معاملات در حدود ۷۰۰ دلار بوده و نسبت به هفته قبل ۱۰ تا ۲۰ دلار افزایش دارد.
واردات
اوکراینی‌ها کلاف ورق گرم را ۵۷۵ دلار CFR ترکیه پیشنهاد می‌دهند. در معاملات انجام شده روسها محموله‌ای به قیمت ۵۸۰ دلار CFR به تارکیه به فروش رساندند.
به این ترتیب ارزیابی متال بولتن از کلاف ورق گرم وارداتی به ترکیه در ۲۲ ژوئن با ۵ تا ۱۰ دلار افزایش به ۵۷۵ تا ۵۸۰ دلار CFR رسید.
صادرات
در بازار صادراتی، ترکها ۶۱۰ تا ۶۲۰ دلار FOB پیشنهاد فروش مطرح می‌کنند که بر اساس ارزیابی متال بولتن ۱۰ دلار بالاتر از هفته گذشته است.

تغییرات بهای کلاف ورق گرم وارداتی به ترکیه در یک سال گذشته | متال بولتن