افزایش ۴۵ درصدی تولید شمش فولاد در هرمزگان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار داشت: میزان تولید فلزات اساسی در استان روند صعودی داشته است به طوری که تولید شمش فولاد ۴۵ درصد افزایش یافته است.

خلیل قاسمی گفت: از ابتدای سال تاکنون فلزات اساسی منجمله شمش فولادی، آهن اسفنجی، شمش و کنسانتره روی صعود قدرتمندانه در تولید داشته اند؛ به نحوی که آمارهای خوب تولید نشان از رشد این محصولات نسبت به مدت مشابه دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان افزود: میزان تولید شمش فولادی از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹۰۷ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه، ۴۵ درصد رشد را نشان می دهد.

وی در ادامه به تولید آهن اسفنجی اشاره نمود وگفت: این محصول فلزی نیز، تولیدی بالغ بر یک میلیون و ۲۶۱ هزار تن داشته که ۵۰ درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه دارد.

قاسمی تصریح کرد: تولید فلزات اساسی در استان از ابتدای سال جاری بالا بوده و تمام فلزات، رشد قابل توجهی داشته اند.

وی تولید شمش و کنسانتره روی را نیز مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: در سال جاری بیش از ۱۷ هزار تن تولید این محصول را در استان داشته ایم که در مقایسه با مدت مشابه، میزان تولید با ۵۷ درصد رشد رقم خورده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان افزود: در میان فلزات اساسی، تولید شمش و کنسانتره روی، پیشتاز این فلزات، از ابتدای سال تاکنون بوده است.