انگلیس حاضر است ۵۰ میلیارد پوند برای شکست بن‌بست مذاکرات برگزیت پرداخت کند

پایگاه
خبری آرتین پولاد – دولت انگلیس برای شکست بن‌بست مذاکرات خروج از اتحادیه
اروپا و برای آغاز مذاکرات تجاری حاضر است بعد از پایان مذاکرات ۵۰ میلیارد پوند به
اتحادیه اروپا بپردازد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، ترزا می نخست
وزیر انگلیس پرداخت هزینه ۵۰ میلیارد پوندی برای مذاکرات تجاری برگزیت (خروج بریتانیا
از اتحادیه اروپا) را تایید می‌کند.
روزنامه انگلیسی ساندی تایمز به نقل از یک منبع آگاه گزارش
داد، بریتانیا بعد از اتمام مذاکرات خروج به مدت سه سال سالانه ۱۷ میلیارد میلیارد
پوند به بروکسل پرداخت خواهد کرد تا گفت‌وگوهای تجاری میان دو طرف آغاز شود.
روزنامه ساندی میل هم گزارش داد برای شکستن بن‌بست مذاکرات
برگزیت، بریتانیا مجبور است ۴۶ میلیارد پوند به اتحادیه اروپا پرداخت کند.
هفته گذشته مایکل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا
در موضوع برگزیت بعد از گفت‌وگو با دیوید دیویس وزیر برگزیت بریتانیا گفت پیرامون مباحث
تجاری هیچ پیشرفتی در مذاکرات برگزیت حاصل نشده است.
دیویس هم گفت حل و فصل مسایل مالی در مذاکرات برگزیت اهمیت
دارد اما در این زمینه تفاوت‌هایی اساسی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا وجود دارد که
باید رفع شوند.