اولویت وام دهی نظام بانکی در سال٩۶

پایگاه
خبری آرتین پولاد – یک مقام مسئول در
نظام بانکی اولویت اول بانکها در سال ٩۶ را وام دهی به صنایع کوچک و متوسط اعلام کرد
و گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی کاهش یافت.
اولویت وام دهی نظام
بانکی در سال٩۶
به گزارش مهر، کاظم
چقازردی با اشاره به انتخاب تیم هماهنگ اقتصادی در دولت دوازدهم گفت: نظام بانکی آمادگی
هماهنگی بیشتر با تیم اقتصادی دولت را دارد و ما با شرایط مطلوب منابع خود، آماده اجرای
طرح هایی هستیم که دولت و مردم انتظار دارند.
وی افزود: در ماههای
گذشته در حوزه فعالیت های بانکی، حدود یازده میلیارد دلار با صندوق توسعه ملی قرارداد
بسته که با این منابع از تولید و اقتصاد حمایت کند.
به گفته این مدیر
بانکی، در سال ٩۵ معادل ١١٠ میلیارد تومان برای پروژه های حفظ منابع آبی به ویژه در
مرزها اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اولویت
حمایت از صنایع کوچک و متوسط از سوی دولت گفت: با همکاری نظام بانکی در پایان سال گذشته
نظام بانکی کارنامه مناسبی به جای گذاشت که ۵٠ هزار میلیارد تومان برای واحدهای کوچک
و متوسط و کشاورزی اختصاص یافت و امسال نیز اولویت اول نظام بانکی همین صنایع است.
چقازردی گفت: در بازار
بین بانکی که یک بازار مکمل است حضور فعال داشتیم و ما به صورت مستمر در جایگاه وام
دهی قرار داشته و به کاهش نرخ سود بانکی که مدنظر دولت است حضور داشته ایم؛ در عین
حال طرح ضربتی ازدواج نیز با همکاری خوب بانکها در حال انجام است و اکنون تا پنجاه
درصد هدف وام دهی بانکها به زوج های جوان محقق شده است و از ۵۶ مورد قرض الحسنه ازدواج
نیمی از تقاضاها پاسخ داده شده است
وی از رشد پنجاه درصدی
صدور ضمانت نامه های ارزی خبر داد و تصریح کرد: ٢۴١ درصد هم گشایش اعتبارات اسنادی
رشد داشته است؛ ضمن اینکه شعبه پاریس نیز اکنون خدمات خوبی ارایه می دهد.