بازار ارز به دنبال جابجایی نرخ‌ها

پایگاه
خبری آرتین پولاد – به گفته یک کارشناس بازار سرمایه اصرار بر سیاست تثبیت
نرخ ارز، فشارهای اقتصادی را در جهت افزایش نرخ‌های برابری تشدید می‌کند و این فشارها
در نهایت جابه‌جایی نرخ ارز را به‌دنبال خواهد داشت.
میثم رادپور در گفتگو با خبرنگار بورس اقتصادآنلاین در
خصوص چشم انداز نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار سرمایه  گفت: سایه‌ مسائل عدیده نظام بانکی همچنان  بر بازار سرمایه سنگینی می‌کند.
 وی افزود: به‌نظر می‌رسد با تنگنای
اعتباری موجود، محرک‌های آتی رشد بازار سرمایه، نه لزوماً به‌ دلیل فرصت‌های رشد بنگاه‌های
اقتصادی، بلکه اساساً به‌دلایلی نظیر افزایش نرخ ارز یا افزایش قیمت جهانی کلاهای اساسی
فراهم می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه  تصریح کرد: 
قدر مسلم فشارهای اقتصادی جدی در جهت افزایش نرخ ارز موجود است؛ البته بازار
ارز کشورمان ( حداقل در شرایط عادی) تحت کنترل بانک مرکزی است.