بازار بیلت ترکیه در ثبات و انتظار

پایگاه
خبری آرتین پولاد – قیمت بیلت در ترکیه در ثبات است ولی
روند بازار در کوتاه مدت روشن نیست و همه در انتظارند. متوسط قیمت بازار واردات
بیلت ترکیه ۵۳۰ تا ۵۳۵ دلار هر تن سی اف آر است. البته ترک ها بالاتر از ۵۳۰ دلار
درخواست نداده اند.
به گزارش آرتین پولاد،  در بازار داخلی ترکیه نیز قیمت
بیلت ۵۳۰ تا ۵۴۰ دلار هر تن درب کارخانه است که تغییری نداشته و قیمت پیشنهادی
صادراتی نیز ۵۳۰ تا ۵۴۰ دلار هر تن فوب می باشد.
منبع: metal bulletin