بازار بیلت ترکیه در سکوت

پایگاه خبری آرتین پولاد – هفته قبل از تعطیلات در ترکیه بازار فعالیت زیادی ندارد. کارخانه ها در
بازار بیلت خریدار نیستند و تولید کننده های مقاطع به دنبال گرفتن تخفیف بیشتر از
سی آی اس هستند. بیلت سی آی اس ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار هر تن سی اف آر ترکیه است  و برخی تا ۵۳۰ دلار هر تن سی اف آر نیز پیشنهاد
می دهند. در کل فعالیت چندانی در بازار دیده نمی شود.
به گزارش آرتین پولاد،  خریدارها
ترجیح می دهند ابتدا روند بازار قراضه و محصولات فولادی روشن تر شود سپس بیلت
بخرند . درخواست های خرید محدودی در ۵۱۰ تا ۵۱۳ دلار هر تن سی اف آر شنیده شده
است. هفته گذشته نیز دو معامله در ۵۱۰ دلار هر تن سی اف آر نهایی گردید. روزهای
آتی بازار ساکت تر خواهد بود. روند بازار قراضه قیمت آتی بیلت را نیز روشن خواهد
کرد.
بیلت صادراتی ترکیه نیز ۵۲۵ تا ۵۳۰ دلار تن فوب است که نسبت
به هفته قبل تغییری نداشته است.
منبع: metal expert