بازار بیلت جنوب شرق آسیا به دنبال جذب مشتری

پایگاه خبری فولاد
ایران –   در بازار بیلت جنوب شرق
آسیا نشانه هایی از روند نزولی نمایان شده است. کارخانه های چینی و تولید کننده های
منطقه تخفیف می دهند تا نظر مشتریان را جلب کنند. البته در کل هفته گذشته قیمت رشد
زیادی داشته از این رو فعلا سطح قیمت تغییر نداشته است.
به گزارش آرتین پولاد،  بیلت وارداتی ۵۴۰ تا ۵۶۰ دلار هر تن سی اف آر حمل اکتبر است که مشابه هفته قبل
می باشد. تقاضا در سطح متوسط است.
بیلت ویتنام و تایلند نیز ۵۴۵ تا ۵۵۰ دلار هر تن سی اف آر
جنوب شرق آسیاست که ۵ تا ۱۰ دلار افت قیمت هفتگی داشته است. هفته قبل قیمت ها به
سرعت رشد داشت از این رو عرضه کننده ها حال تخفیف می دهند تا مشتری پیدا کنند.
بیلت چین هم حداقل ۲۰ دلار ارزان شده ۵۵۰ تا ۵۵۵ دلار هر تن سی اف آر شده است.
منبع: metal expert