بازار بیلت سی آی اس داغ داغ

پایگاه خبری آرتین پولاد – محدودیت عرضه بیلت
سی آی اس را رو به بالا نگه داشته است. رونق بازارهای جهانی و رشد بازار های قراضه
هم بازار بیلت سی آی اس را داغ تر کرده است. رونق تقاضا در برخی کشورها می تواند
روند صعودی بازار بیلت سی آی اس را آسان تر کند. در کوتاه مدت قیمت بالای ۵۰۰ دلار
هم خواهد ماند.
به گزارش آرتین پولاد،  قیمت فعلی ۴۹۰ تا ۴۹۵ دلار هر تن فوب است که هفته گذشته رشد چشمگیر ۲۵ دلاری
داشته است. به نظر برخی حداقل قیمت در حال حاضر ۵۰۰ دلار هر تن فوب است و کمتر از
آن مذاکره نمی کنند. شاید روزهای آتی قیمت به ۵۱۰ دلار هر تن فوب برسد.
در جنوب شرق آسیا بیلت سی آی اس ۵۰۰ تا ۵۱۰ دلار هر تن سی
اف آر اوایل هفته قبل معامله شده و از اوایل آگوست قیمت تا ۲۰ دلار رشد داشته است.
تولید سپتامبر پیش فروش شده و برای اکتبر تولید کننده ها به دنبال ۵۴۰ دلار هر تن
سی اف آر یا بالاتر خواهند بود.
منبع: metal expert