بازار سنگ آهن چین در چه حال است

پایگاه
خبری آرتین پولاد – آخرین قیمت سنگ آهن در
بازار واردات چین کمی عقب نشینی کرده چرا که خریدارها معامله کمتری داشته اند.
آخرین شاخص قیمت موسسه پلاتس برای سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد استرالیا ۷۴.۹۰ دلار هر تن
خشک سی اف آر ثبت شده  که ۳۰ سنت در یک روز
افت داشت. در بازار سواپ سنگاپور قیمت قرارداد سنگ آهن سپتامبر ۱.۱۵ دلار رشد
داشته ۷۵.۶ دلار هر تن خشک سی اف آر ثبت شد.
به گزارش آرتین پولاد،  تردیدها در مورد ثبات قیمت سنگ آهن در
بازار چین بیشتر شده و اغلب خریدارها اخیرا ترجیح می دهند در قیمت های شناور
معامله کنند.  خریدارها
محتاط تر شده اند چون نمی دانند قیمت ها در سطوح فعلی در ثباتی نسبی می مانند یا
افت قیمت بیشتری در بازار مشاهده خواهد شد.
جمعه اخیر قیمت بیلت در بازار داخلی چین ۶ دلار افت داشته به
۵۵۹ دلار هر تن درب انبار رسید.
منبع: platts