بازار قراضه ترکیه در ثبات

پایگاه خبری آرتین پولاد – آخرین قیمت قراضه در بازار
واردات ترکیه ۳۴۰ دلار هر تن سی اف آر برای قراضه سنگین خلوص ۲۰-۸۰ ثبت شده است که
در ثبات می باشد. به گزارش آرتین پولاد، محموله قراضه مخلوط
بنلوکس در میانگین ۳۴۰ دلار هر تن سی اف آر معامله شده است برخی قیمت های پیشنهادی
قراضه سنگین در بازار واردات ترکیه به ۳۵۰ دلار هر تن سی اف آر هم رسیده است البته
معامله ای در این قیمت نهایی نشد.
منبع: platts