بازار قراضه ترکیه در سکوت

پایگاه
خبری آرتین پولاد – قراضه وارداتی در بازار ترکیه برای
قراضه سنگین کلاس ۱ و۲  خلوص ۲۰-۸۰ در ثبات
و ۳۵۶ دلار هر تن سی اف آر ثبت شده است. بازار فعالیت خاصی نداشت و نه پیشنهاد
قطعی در بازار بود و نه درخواست خریدی جدی.
به گزارش آرتین پولاد،  همچنین روزهای اخیر در ترکیه
قراضه دریای سیاه کمی رشد داشته ۳۴۰ دلار هر تن سی اف آر معامله شد. تعداد مذاکرات
کاهش داشت و روز جمعه بازار ساکت بود.
منبع: platts