بازار قراضه سی آی اس در رکود

پایگاه خبری فولاد
ایران –  جو بازار صادرات قراضه سی آی اس با توجه به
رکود تقاضا در ترکیه و افت قیمت های امریکا منفی شده است. تمایل به خرید در خاور
دور هم هنوز کم است.
به گزارش فولاد
ایران،  ترک ها دست از خرید برداشته اند و به دنبال
تخفیف های بالا هستند. قراضه سنگین ۱۰-۹۰ اخیرا در ۳۳۶ دلار هر تن سی اف آر معامله
شده است. قراضه آ۳ نیز ۳۳۵ دلار هر تن سی اف آر است در حالی که آخرین معاملات در
۳۴۳ تا ۳۴۴ دلار هر تن سی اف آر هفته قبل نهایی گردید.
قیمت
اسمی قراضه آ۳ اوکراین هم ۳۳۰ دلار هر تن سی اف آر ترکیه شده که ۷ تا ۱۰ دلار هر
تن افت داشته است. در خاور دور هم قراضه سی آی اس ۳۴۰ تا ۳۴۵ دلار هر تن سی اف آر
کره جنوبی می باشد.
منبع: metal expert