بازار مقاطع ترکیه همچنان در اوج

پایگاه خبری آرتین پولاد – قیمت
میلگرد در بازار داخلی  و صادرات ترکیه
همچنان رو به بالاست. عرضه کننده ها بازار داخلی را سودده تر می بینند  البته در بازار صادرات هم معاملاتی نهایی شده
است.
به گزارش آرتین پولاد،  میلگرد
صادراتی ۵۴۰ تا ۵۴۵ دلار هر تن فوب است در حالی که هفته قبل ۴۲۰ تا ۵۳۰ دلار بود.
در بازار داخلی نیز میلگرد ۵۴۷ تا ۵۵۹ دلار هر تن درب کارخانه است که ۱۰ تا ۱۵
دلار نسبت به هفته قبل بالا رفته است. تقاضای داخلی شاید به دلیل اعیاد مذهبی پیش
رو در ترکیه کمتر شود ولی فعالان بازار معتقدند افت قیمت در بازار دیده نخواهد شد
و اوایل سپتامبر درخواست های خرید نیز رشد بیشتری خواهند داشت.
منبع: metal expert