بررسی بازار فولاد جهان در هفته‌ای که گذشت

مبادلات بازار جهانی فولاد طی هفته گذشته در شرایطی پیش رفت که سنگ‌آهن وارداتی در چین مجددا نزولی شد و از ۷۸.۵ دلار در اواخر هفته قبل به حدود ۷۶ دلار در هر تن (خشک سی‌اف‌آر) رسید. افت قیمت میلگرد و بیلت در بازار داخلی چین و در نتیجه نوسان بازار فولاد، بازار سنگ‌آهن را نیز نگران کرده و خریدها کم شده است، در نتیجه افت قیمت مشاهده شد. برخی منتظر تصحیح قیمت‌هایی در بازار فولاد چین هستند چون ظاهرا قیمت‌ها به اوج رسیده است، از این رو معتقدند سنگ‌آهن هم نزولی خواهد بود. در بازار سنگ‌آهن صادراتی ایران، آخرین قیمت سنگ‌آهن مگنتیت خلوص ۶۰ درصد در راستای بازار واردات چین کاهش داشته از ۵۶.۵ دلار به ۵۴ دلار در هر تن فوب رسید.

قراضه: هفته گذشته قیمت قراضه در بازار وارداتی ترکیه در ثبات بود و تغییری در آن مشاهده نشد. قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ وارداتی ۳۵۵ تا ۳۵۷.۵ دلار در هر تن (سی‌اف‌آر) بود که تغییر قیمتی نداشت و هیچ معامله‌ای هم برای آن صورت نگرفت. در واقع علت رکود، نزدیکی اعیاد مذهبی در ترکیه گزارش شده است. قراضه خرد شده در بازار داخلی آمریکا ۳۰۵ تا ۳۲۰ دلار در هر لانگ تن بود و اثر توفان هاروی بر بازار قراضه آمریکا به زودی نمایان می‌شود. در خاور دور قیمت قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن باز هم بالا رفت و ۳۰۹ تا ۳۱۱ دلار در هر تن فوب شد. قراضه A3 روسیه نیز در ۳۳۷ دلار معامله شده که ۳۲ دلار نسبت به معامله قبلی در اوایل آگوست بالا رفته است.
بیلت: هفته گذشته قیمت بیلت در بازار داخلی چین پس از نوساناتی نهایتا ۵ دلار در هر تن افت داشته و حدود ۵۵۸ دلار در هر تن شد. بیلت صادراتی چین نیز ۲ دلار افت داشت و ۵۲۸ دلار شد. در هفته‌ای که گذشت بازار صادرات بیلت سی‌ای اس به دلیل تعطیلات ملی در اوکراین و همچنین نزدیکی اعیاد مذهبی برخی از کشورهای مشتری در سکوت بود. بیلت صادراتی ۵۰۳ تا ۵۰۵ دلار در هر تن فوب بود و برخی تا ۵۲۰ دلار هم پیشنهاد می‌دادند، ولی معامله‌ای در این قیمت صورت نگرفت. بیلت سی‌ای اس در ترکیه نیز ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار در هر تن سی‌اف‌آر بود و قیمت درخواستی به ۵۱۰ دلار نیز کاهش داشته است. بیلت صادراتی ترکیه نیز ۵۲۵ تا ۵۳۰ دلار در تن فوب بود که نسبت به هفته قبل تغییری نداشت.
مقاطع: در هفته گذشته میلگرد در بازار فیوچرز چین ۵/ ۷ دلار افت داشته و ۵۸۲/ ۱۰ دلار در هر تن شد. در بازار نقدی آخرین قیمت ثبت شده ۶۰۳ تا ۶۱۳ دلار در هر تن در کارخانه بود. قیمت میلگرد نیز در بازار داخلی ترکیه ۵۵۲ تا ۵۶۴ دلار در هر تن (درب کارخانه) بود و قیمت پیشنهادی صادراتی ۵۴۰ تا ۵۴۵ دلار. میلگرد صادراتی سی‌ای اس نیز ۵۴۰ تا ۵۵۰ دلار در هر تن فوب بود در حالی که هفته قبل از آن ۵۳۰ تا ۵۴۰ دلار بود. در بازار داخلی آمریکا میلگرد ۵۹۵ دلار در هر تن درب کارخانه و در ثبات بود. البته افزایش هزینه تولید برخی از کارخانه‌ها را واداشته قیمت را تا ۲۸ دلار بالا ببرند. قیمت میلگرد در بازار داخلی شمال اروپا ۲۵ یورو در هر تن بالا رفته و ۵۱۵ تا ۵۲۵ یورو در هر تن (درب کارخانه بدون ۱۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده) شد.