بررسی روند بازارهای جهانی فولاد

سنگ آهن آخرین وضعیت بازارهای جهانی سنگ آهن، قراضه، بیلت، مقاطع و ورق نشان می دهد که بازار سنگ آهن هفته خود را صعودی آغاز کرد و از کمتر از ۷۰ دلار به اوج ۷۴ دلار هر تن سی اف آر چین رسید.

بازار سنگ آهن وارداتی در چین هفته ۳۱ خود را صعودی آغاز کرد و از کمتر از ۷۰ دلار به اوج ۷۴ دلار هر تن سی اف آر چین رسید. البته آخر هفته تب بازار آرام گرفت و قیمت در ثبات ماند. چون تولید فولاد چین همچنان رو به بالاست و جو کلی بازار سنگ آهن برای کوتاه مدت مثبت است ولی مازاد عرضه آن برآورد های میان مدت و درازمدت را با تردید مواجه کرده است.

در بازار سنگ آهن صادراتی ایران، آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۰ درصد در راستای رشد بازارهای جهانی از ۴۸ دلار به حدود ۵۲ هر تن فوب رسید. سنگ آهن هماتیت صادراتی ایران نیز حدود ۴۸ دلار هر تن فوب ثبت شد.

قراضه

بازارهای قراضه به روند صعودی ادامه دادند. ترکیه با توجه به رونق بازار میلگرد همچنان خریدار قراضه وارداتی بود. متوسط قیمت قراضه وارداتی در ترکیه تا ۴ دلار بهبود داشت. قراضه دریای بالتیک ۳۲۴ دلار و قراضه سنگین روسیه ۳۲۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. قراضه سنگین ۲۰-۸۰ امریکا از ۳۱۹.۵ دلار به ۳۲۰ تا ۳۲۴ دلار هر تن سی اف آر رسید.

در خاور دور قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن به اوج ۲۹۸ دلار هر تن فوب رسید. معاملات اخیر در ۲۶۶ دلار بسته شده بود. قراضه سنگین کلاس یک امریکا ۳۲۰ تا ۳۲۵ دلار هر تن سی اف آر کره بود ولی عرضه کننده ها در بازار نبودند. در خاور دور قراضه آ۳ روسیه نیز بالا رفته از ۲۸۵ دلار به ۳۱۲ تا ۳۱۵ دلار هر تن سی اف آر کره جنوبی رسید.

بیلت

بازار های بیلت صعودی بودند. در حوزه سی آی اس تقاضا از عرضه بالاتر است و قیمت ها رو به بالا هستند. قیمت ها تا ۱۰ دلار رشد داشته در مواردی به ۴۶۸ دلار هر تن فوب هم رسید. در جنوب شرق آسیا نیز بیلت سی آی اس ۴۶۵ تا ۴۷۰ دلار هر تن سی اف آر بود.

در بازار داخلی ترکیه بیلت ۴۶۰ تا ۴۶۵ دلار هر تن درب کارخانه بدون ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده بود و در مواردی به ۴۷۵ دلار هم رسید.

بیلت در بازار چین ۱۲ دلار هر تن رشد داشته به ۵۲۷.۶ دلار هر تن درب انبار رسید. در بازار صادرات چین بیلت تا ۴۹۰ دلار هر تن فوب بود ولی خریدار نداشت. بازار داخلی چین فعال است و قیمت های صادراتی را بالا نگه داشته است.

مقاطع

هفته گذشته ترکیه میلگرد خود را در ۵۱۵ تا ۵۲۰ دلار هر تن سی اف آر حمل آگوست به امریکا فروخت. در امارات ترکیه در ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار هر تن سی اف آر پیشنهاد می داد که ۴۰ دلار نسبت به دو هفته قبل رشد داشته است. میلگرد در بازار داخلی ترکیه از ۴۹۰ تا ۵۰۷ دلار به ۵۰۶ تا ۵۱۸ دلار هر تن درب کارخانه بدون مالیات بر ارزش افزوده رسید. در بازار داخلی ترکیه میلگرد ۱۱ تا ۱۳ دلار رشد داشته ۴۹۸ تا ۵۰۸ دلار هر تن درب کارخانه شد.

دو هفته اخیر قیمت میلگرد در جنوب اروپا ۲۰ یورو هر تن بالا رفته ۴۲۵ تا ۴۴۵ یورو هر تن درب کارخانه شده است. در بازار شمال اروپا میلگرد ۱۰ تا ۱۵ یورو هر تن رشد داشته ۴۷۰ تا ۴۸۵ یورو هر تن شد.

در چین قیمت قرارداد میلگرد در بورس شانگهای ۵ دلار ارزان تر شد. میلگرد صادراتی چین پس از چندین هفته روند صعودی در ۵۰۵ تا ۵۱۰ دلار هر تن فوب در ثبات ماند.

ورق

در هفته ای که گذشت در بازار داخلی ترکیه ورق گرم ۵۳۰ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد که ۱۰ دلار رشد داشت. در بازار واردات ترکیه ورق گرم روسیه ۵۴۰ دلار هر تن سی اف آر بود که ۱۰ دلار رشد داشت.

ورق گرم صادراتی سی آی اس ۵۲۰ دلار هر تن فوب ثبت شد که تا ۱۰ دلار رشد قیمت داشت.در بازار داخلی امریکا ورق گرم ۶۲۵ تا ۶۶۷ دلار هر شورت تن درب کارخانه و در ثبات بود. در اروپا ورق گرم بازار داخلی در ۵۰۹ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد که ۹ یورو رشد قیمت داشت.

ورق گرم صادراتی چین هم ۶ دلار بالا رفته ۵۲۰ تا ۵۲۵ دلار هر تن فوب بود که البته خریدار چندانی نداشت.