برنامه های خطوط ریلی فولاد خراسان نتیجه داد

مهندس سید حسین احمدی، مدیرعامل فولاد خراسان در جریان بازدید روز گذشته از خطوط ریلی داخل سایت و بیرون سایت فولاد خراسان تا ایستگاه فولاد در محور نیشابور – ایستگاه عطار گفت: شرکت فولاد ریل توس آمادگی دارد کنسانتره که ماده اولیه کارخانه گندله سازی فولاد خراسان خواهد بود حمل نماید.
وی به امکانات این شرکت به نقل از مهندس میلانلو، مدیرعامل شرکت فولاد ریل توس اشاره کرد کرد و افزود: این شرکت درحال حاضر دارای ۱۵۰ دستگاه واگن ملکی دارد که در آینده نزدیک با خرید ۲۰۰ دستگاه دیگر به ۳۵۰ دستگاه افزایش خواهد یافت و برنامه تا ۶۰۰ دستگاه را هدف گذاری کرده است.
احمدی اظهار داشت: با توجه به اینکه مدیریت ایستگاه راه آهن معدن سنگان که در مجاورت سایت کنسانتره فولاد خراسان است در اختیار فولادریل می باشد برنامه ریزی گردیده که دغدغه فولاد خراسان را برای بارگیری و حمل کنسانتره به حداقل ممکن برساند.
گفتنی است، شرکت فولادریل توس از اقدامات مدیریتی فولاد خراسان است که با مشارکت تعاونی فولادیار (کارکنان فولادخراسان)و صندوق پس انداز کارکنان راه آهن (شرکت راه آهن حمل ونقل) تشکیل شده است.
همچنین باید گفت تنها ایستگاه راه آهن در کل شبکه ریلی کشور که به نام ایستگاه فولاد نام گذاری شده، ایستگاه احداث شده با مشارکت فولاد خراسان و راه آهن جمهوری اسلامی در محور مشهد – تهران (حد فاصل ایستگاه نیشابور به عطار) می باشد.