بهینه سازی میز غلتکی خروجی خط نورد گرم فولاد مبارکه

آرتین پولاد: درایو و موتورهای بخش (سکشن) سوم میز غلتکی خروجی خط نورد گرم فولاد مبارکه با موفقیت کامل و بدون هیچ گونه حادثۀ ایمنی تعویض و بهینه سازی شد.