بومی سازی و جایگزینی ۱۶ پایۀ هیدروژنی و اتوماسیون صنعتی در فولاد مبارکه

آرتین پولاد: پروژۀ بومی سازی و جایگزینی ۱۶ عدد پایۀ هیدروژنی به جای پایه های HNX و اتوماسیون صنعتی در واحد باکس آنیلینگ نورد سرد شرکت فولاد مبارکه به دست توانمند کارکنان فولاد مبارکه و با مشارکت شرکتهای داخلی با موفقیت پایان یافت و با حضور دکتر سبحانی مدیرعامل، معاونان، جمعی از مدیران فولاد مبارکه و مدیـــــران عامل شـــــرکتهای پیمانکاری حاضر در این پروژه به بهره برداری رسید.