بیلت سی آی اس به زودی بهبود می یابد

پایگاه خبری آرتین پولاد – بازار بیلت منطقه منا هنوز خیلی فعال نشده است. جو کلی بازار مثبت است ولی
همه منتظر روشن تر شدن روند بازارهای قراضه می باشند. به گزارش آرتین پولاد،  بیلت سی آی اس ۵۱۰ تا ۵۲۰ دلار هر تن فوب است. خریدارها که بیشتر
از ترکیه هستند ترجیح می دهند منتظر روشن شدن قیمت قراضه وارداتی به ویژه قراضه
امریکا بمانند. آخرین معامله ها در ۵۰۰ تا ۵۰۵ دلار هر تن فوب نهایی شده بود.
بیلت سی آی اس در ترکیه ۵ تا ۱۰ دلار رشد هفتگی داشته ۵۲۵
تا ۵۳۵ دلار هر تن سی اف آر شده است. در مصر نیز قیمت ۵۲۵ تا ۵۳۰ دلار هر تن سی اف
آر می باشد. در جنوب شرق آسیا نیز بیلت سی آی اس ۵۴۰ تا ۵۵۰ دلار هر تن سی اف آر
می باشد ولی خریدارها به دنبال حداقل ۲۰ دلار تخفیف هستند.
منبع: metal expert