بیلت صادراتی سی آی اس همچنان رو به رشد

پایگاه خبری آرتین پولاد – هفته
اخیر بیلت صادراتی سی آی اس به روند صعودی ادامه داد. البته افت قیمت بیلت و
میلگرد در چین و کاهش قیمت قراضه در ترکیه جو بازار سی آی اس را نیز منفی کرده است.
به گزارش آرتین پولاد، 
شاخص
قیمت بیلت صادراتی سی آی اس موسسه متال بولتن از ۵۱۶ دلار به ۵۲۷ دلار هر تن فوب
رسیده است.
در این بین در ترکیه خریداران حاضر نیستند بالاتر از ۵۳۰
دلار هر تن سی اف آر برای بیلت سی آی اس بپردازند. فعالیت بازار بیلت در ترکیه به
دلیل رکود بازار مقاطع و افت قیمت قراضه کمتر شده است.
منبع: metal bulletin