تامین مالی بزرگترین مشکل اقتصاد کشور است

پایگاه
خبری آرتین پولاد – وزیر اسبق امور اقتصادی گفت: مهمترین وظیفه اقتصاد تامین
مالی است، این بزرگترین مشکل حال حاضر اقتصاد است و یک نفر باید در دولت این وظیفه
را به عهده بگیرد که منابع مالی را تامین کند.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس، داوود دانش
جعفری امروز در بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که با حضور وزرای پیشنهادی
اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گفت: در مورد برنامه کرباسیان باید بگویم برنامه
ایشان را خوانده‌ام و برنامه ایشان با سه هدف اصلی افزایش تولید، اشتغال و ثروت عمومی
بیان شده که هدف خوب دولت هم است.
وزیر اسبق امور اقتصادی گفت: مهمترین وظیفه اقتصاد تامین
مالی است و این بزرگترین مشکل حال حاضر اقتصاد است و یک نفر باید در دولت این وظیفه
را به عهده بگیرد که منابع مالی را تامین کند، ولی بانک مرکزی به خاطر اینکه به سیاست
تورم‌زایی متهم می‌شود، نمی‌تواند این کار را به عهده بگیرد و به نظر می‌رسد وزارت
اقتصاد باید متولی این امر باشد.
وی گفت: تکیه بر اقتصاد بدون نفت در برنامه کرباسیان است،
ولی باید دید چگونه می‌توان این کار را کرد و به بخش خصوصی در این زمینه تکیه کرد.
دانش جعفری اظهار داشت: در انتقاداتی گفته می‌شود آقای
کرباسیان اقتصاددان نیست، اما با توجه به این که وزارت اقتصاد بسیار گسترده است و کار
بسیار گسترده‌ای باید انجام شود، این وزارتخانه باید دارای یک مجری قوی باشد که بتواند
برنامه ها را اجرا کند و من هم ایشان را برای این وزارت خانه یک فرد قوی و مسلط می‌دانم.
وی افزود: البته برای موفقیت در برنامه ها باید تکیه را
بر تامین مالی گذاشت.
علی سنگینیان در ادامه این نشست گفت: برای تامین مالی
به یک بازار سرمایه وسیع تر نیاز داریم و این بازار و توسعه نیازمند برنامه بلند مدت
است، اما متاسفانه در حوزه بازار سرمایه توسعه متوازن نداشته‌ایم و این بازار از تامین
مالی که هدفش است دور شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بازار ما از مقررات
زیادی رنج می برد و مقررات زدایی حتما باید انجام شود.
 
وی به مشکلات بازار پول اشاره کرد و گفت: در برنامه کرباسیان
به این بخش پرداخته نشده است.
سنگینیان بیان داشت: متاسفانه بانک مرکزی کمتر از تجربیات
بین المللی استفاده می‌کند و سیاست ها شفاف نیست.
در ادامه این نشست فرهاد فزونی خطاب به کرباسیان بیان
داشت: در بخش امور بانکی برنامه‌ای دارید در مورد پیگیری مطالبات بخش دولتی از دولت،
هیچ برنامه ای برای دریافت مطالبات بخش خصوصی از دولت ندارید.