تراز منفی تجاری در سال جدید

راساس آخرین آمار منتشرشده، تراز تجاری کشور در طول ۴ ماه اول سال ۹۶، مجددا به وضعیت منفی خود بازگشته است که زنگ خطری برای اقتصاد محسوب می‌شود. این مشکل در حالی پدید آمده که در طول دو سال گذشته، کشور توانسته بود به واسطه فضای مثبت ایجاد شده بعد از توافق‌نامه برجام، با افزایش صادرات خود، این شاخص را به سمت مثبت آن متمایل کند. برای بررسی دقیق این مساله باید به‌صورت همزمان به صادرات و واردات کشور پرداخت. میزان واردات در طول دوره ۴ ماه ابتدایی سال جاری چیزی حدود ۱۶ میلیارد دلار بوده است و میزان صادرات در مقطع مشابه، حدود ۱۳ میلیارد دلار ثبت شده است. مقایسه این اعداد با ارقام سال گذشته، یک مساله را به روشنی عیان می‌کند که کشور نتوانسته است به اندازه سال گذشته، از ظرفیت‌های خود در تبادلات جهانی بهره ببرد. مساله‌ای که کشور را مجددا در وضعیت نامناسب سال‌های قبل قرار خواهد داد. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به ابعاد مختلف منفی شدن تراز تجاری کشور و دلایل آن پرداخته است.