توقف رشد سه ماهه ورق سرد چین

پایگاه
خبری آرتین پولاد – ورق سرد صادراتی چین با توجه به افت
بازار داخلی کاهش قیمت داشته است. بدین ترتیب روند صعودی مداومی که از اواسط ژوئن
شروع شده بود متوقف شده است. متوسط قیمت پیشنهادی صادراتی ۶۱۱ تا ۶۱۵ دلار هر تن
فوب است که حدود ۴ دلار هر تن افت قیمت هفتگی داشته است. در بازار داخلی هم ورق
سرد اخیرا ۱۳ دلار هر تن افت داشته ۶۹۴ تا ۶۹۷ دلار هر تن درب کارخانه شده است.
به گزارش آرتین پولاد،  اختلاف قیمت ورق سرد و گرم
صادراتی چین نیز ۳۵ دلار هر تن می باشد.
منبع: platts