تولید جهانی آهن اسفنجی افزایش یافت

 آمار انجمن جهانی فولاد نشان می دهد تولید آهن اسفنجی در سطح جهان ماه جولای ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته به ۵.۱ میلیون تن رسید.
همچون قبل ایران اولین تولید کننده آهن اسفنجی دنیا بود و تولید آن ۲۷ درصد بالا رفته ۱.۶ میلیون تن شد. میزان تولید آهن اسفنجی هند به عنوان دومین تولید کننده جهان در مقایسه با سال گذشته تغییر چندانی نداشت.