تولید شمش فولادی ۱۰ درصد افزایش یافت

به گزارش آرتین پولاد: تولید شمش فولادی (میانی) در نیمه نخست امسال به ۱۴ میلیون و ۳۹۲ هزار تن رسید که در مقایسه با ۱۳ میلیون و ۸۹ هزار تن مربوط به مدت مشابه پارسال افزایش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

برپایه جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، در دوره این گزارش تولید بیلت و بلوم به رقم هشت میلیون و ۶۳۶ هزارتن و اسلب در این مدت به رقم پنج میلیون و ۷۵۶ هزار تن رسیدکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۳ و ۶ درصد رشد را نشان می دهد.
میزان تولید بیلت و بلوم در نیمه نخست پارسال هفت میلیون و ۶۷۶ هزار تن و اسلب پنج میلیون و ۴۱۳ هزار تن ثبت شده بود.
افزایش هشت درصد تولیدات فولادی
تولیدات فولادی (مقاطع طویل و تخت) در نیمه نخست امسال به رقم ۱۱ میلیون و سه تن رسید که در مقایسه با ۱۰ میلیون و ۱۷۳ هزار تن عملکرد دوره مشابه سال ۹۸ افزایش هشت درصدی را ثبت کرد.
آمار مورد بررسی نشان می‌دهد که تولید مقاطع طویل فولادی در ۶ ماهه ابتدایی ۹۹ به میزان پنج میلیون و ۵۶۴ هزار تن بود که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ با افزایش ۱۳ درصدی روبرو شد.
همچنین تولید مقاطع تخت فولادی نیز در دوره این گزارش به پنج میلیون و ۴۳۹ هزار تن رسید و نسبت به پنج میلیون و ۲۶۷ هزار تن عملکرد نیمه نخست پارسال رشد سه درصدی دارد.
پیش از این سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود: ظرفیت تولید زنجیره فولاد کشور از ۱۲۳ میلیون تن در سال ۹۲ به ۲۳۰ میلیون تن درسال ۹۹ رسیده است.
جعفر سرقینی افزود: امروز به همت متخصصان ایرانی و با وجود همه تحریم‌های ظالمانه دشمن به ظرفیت ۳۷ میلیون تن فولاد خام در کشور رسیده‌ایم.
به گفته وی، اکنون ایران به رتبه ۱۰ فولاد در دنیا دست یافته و با این پیشرفت درچند سال گذشته توانسته فرانسه و ایتالیا را از لحاظ تولید فولاد پشت سربگذارد.
سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن وتجارت این راهم گفته بود: سال ۹۱ حدود ۶.۵ میلیون تن واردات و ۱.۵ میلیون تن صادرات فولاد ثبت شده بود، اما درسال ۹۸ در زمینه صادرات فولاد رکورد زده شد و به ۱۲ میلیون تن صادرات انواع فولاد دست یافتیم، ضمن اینکه میزان واردات به چند صد هزار تن فولادهای خاص رسیده که با توسعه‌های انجام شده در فولاد آلیاژی ایران، این بخش هم در داخل پوشش داده می‌شود.