تولید فولاد ضد زنگ جهان در سه ماهه نخست امسال افزایشی بود

براساس گزارش انجمن بین المللی فولاد ضد زنگ (ISSF)، تولید فولاد ضد زنگ در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ حدود ۱۴.۵ درصد رشد داشته و به ۱۱.۸ میلیون تن رسیده است.
چین به عنوان اصلی ترین تولیدکننده فولاد ضد زنگ در طول دوره مورد بررسی  بالغ بر ۶.۲ میلیون تن فولادضد زنگ تولید کرد که البته ۱۹.۴ درصد هم رشد داشته است.

در اروپا تولید در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ حدود ۶ درصد افزایش داشت و به یک میلیون و ۹۸۰ هزار تن رسید.
همچنین در مدت مذکور تولید در آسیا به استثنای چین و کره جنوبی با ۶ درصد رشد، یک میلیون و ۹۹۰ هزار تن شد.
در آمریکا هم رشد تولید فولاد ضد زنگ ۳۶.۲ درصد بوده و به ۷۲۱ هزار تن رسیده است.
تولید فولاد ضد زنگ در روسیه، برزیل، کره جنوبی و آفریقای جنوبی در سه ماهه نخست امسال به ۸۴۵ هزار تن رسید که از ۷۹۴ هزار تن سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۶ بالاتر است.
لازم به ذکر است، تولید فولاد ضد زنگ در سال ۲۰۱۶ درمجموع ۴۵ میلیون و ۷۸۰ هزار تن بود.