ثبات بازار میلگرد چین

پایگاه
خبری آرتین پولاد – بزرگترین فولادساز بخش خصوصی چین
کارخانه شاگانگ از ثبات بازار داخلی میلگرد خود خبر داده است. افزایش موجودی بازار
و کاهش تقاضا نسبت به ماه آگوست مانع افزایش قیمت میلگرد این کارخانه شد.
به گزارش آرتین پولاد،  میلگرد این کارخانه در بازار داخلی
۵۹۵ دلار هر تن می باشد که نسبت به ده روز قبل تغییری نداشته است. قابل ذکر است قیمت
مفتول این کارخانه به دلیل محدودیت عرضه در چین در آینده نزدیک ۸ دلار رشد داشته
۶۸۱ دلار هر تن شده است.
منبع: metalexpert