جزییات نحوه تزریق ۸ میلیارد یورو پول در اقتصاد ایران

پایگاه
خبری آرتین پولاد – معاون اداره تامین اعتبار ارزی بانک مرکزی از گشایش فاینانس
۸ میلیارد یورویی کره جنوبی از سوی ۱۲ بانک ایرانی خبر داد و گفت: پروژه‌ها پس از تائید
شورای اقتصاد، به طرف کره‌ای معرفی می‌شوند.
حمید قنبری با تشریح جزئیات فاینانس ۸ میلیارد یورویی
کره‌ای ها برای اقتصاد ایران گفت: بر اساس قراردادی که میان ایران و کره‌جنوبی به امضا
رسیده است، خط اعتباری برای تامین مالی پروژه‌های تولیدی و عمرانی ایران در نظر گرفته
شده و بر اساس آن، پروژه‌ها توسط طرف ایرانی مشخص و به طرف کره‌ای معرفی می‌شوند.
معاون اداره تامین اعتبار ارزی بانک مرکزی افزود: هر دستگاه
اجرایی پروژه‌های اولویت‌ دار خود را انتخاب کرده و اگر پروژه‌ای مربوط به وزارت نفت،
پتروشیمی یا پالایشگاه باشد، از سوی دستگاه مربوطه باید به تائید برسد تا مشخص شود
که جزو پروژه های اولویت دار آن وزارتخانه محسوب می شود.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال اگر مربوط به راه آهن یا
صنعت راهسازی باشد، وزارت راه و شهرسازی باید اولویت آن را تائید کرده و به عبارتی
تائیدیه دستگاه ذیربط خود را داشته باشد؛ آنگاه حسب مورد، اگر مصوبه شورای اقتصاد لازم
باشد، این شورا، مصوبه مربوطه را صادر خواهد کرد.
به گفته قنبری، بعد از طی همه مراحل مذکور، امکان استفاده
از فاینانس برای پروژه فراهم می شود که البته سهمیه هر دستگاه نیز مشخص شود که چقدر
در نظر گرفته شده است. پس از آن، پروژه برای تامین مالی به طرف کره ای معرفی می شود.
وی اظهار داشت: بعد از معرفی از سوی ایران، بانک کره ای،
قرارداد مخصوص را برای هر پروژه و طرح، منعقد کرده و تامین مالی هر پروژه را صورت می
دهد؛ به این معنا که مجموع خط اعتباری کره که معادل ۸ میلیارد یورو است، مورد استفاده
قرار گیرد.