حمایت از تولید در گرو رفع مشکلات نظام بانکی است

پایگاه
خبری آرتین پولاد – رئیس کل بانک مرکزی
به ساماندهی بازار پولی کشور اشاره کرد و گفت: خوشبختانه هم اکنون موسسه غیرمجاز بلاتکلیفی
نداریم و تقریبا همه آنها تعیین تکلیف شده اند.
به گزارش خبرگزاری
اقتصادایران، “ولی الله سیف” رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نخستین جلسه هیات
دولت در جمع خبرنگاران گفت: موسسه غیر مجاز بلاتکلیفی نداریم و همه آنها تعیین تکلیف
شده اند.
وی  افزود: در طول دوره دولت یازدهم اقداماتی را شروع
کردیم که طبیعتا آن اقدامات را دنبال خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی
اظهار کرد: یکی از بحث های جدی ما در ساماندهی بازار پولی کشور حل و فصل مسائل موسسات
غیرمجاز بود که خوشبختانه هم اکنون موسسه غیرمجاز بلاتکلیفی نداریم و تقریبا همه آنها
تعیین تکلیف شده اند.
سیف بیان داشت: اقدام
بعدی که نه تنها بانک مرکزی، بلکه بایستی با کمک دولت و دستگاه های اقتصادی انجام گیرد،
اصلاح نظام بانکی خواهد بود، زیرا بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند در این باره اقدام
جدی بکند.
رئیس کل بانک مرکزی
بیان کرد: نظام بانکی ظرفیت های خیلی بالایی دارد و می تواند درحمایت ازتولید، رشد
اقتصادی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، نقش خیلی طبیعی تری را ایفا کند.