خرج دولت ٣۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از دخل

پایگاه
خبری آرتین پولاد – در سال جاری هم به
نظر می‌رسد دخل و خرج دولت کماکان با هم نمی‌خواند؛ در حالی که دولت پیش بینی می‌کرد
در سه ماهه نخست امسال ٢٠ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد، این رقم به حدود
٣۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی ٧۵درصد بیشتر از پیش‌بینی دولت. دولت اگر برای این
رقم فکری نکند، تا پایان سال مشکلات گوناگونی گریبانش را خواهد گرفت. این مهم سبب شد
تا دولت باز هم از بودجه عمرانی بزند. بودجه این بخش در سه ماهه نخست سال جاری با بیش
از ٩۵ درصد عدم تحقق مواجه شد. روز گذشته بانک مرکزی، گزیده آمارهای اقتصادی ماه خرداد
سال جاری را منتشر کرد.
بر این اساس درآمدهای
دولت که قرار بود در سه ماهه نخست به ۴۴ هزار و ٣۶٠ میلیارد تومان برسد، در عمل تنها
٢٣ هزار و ۶۴٠ میلیارد تومان حاصل شد که حدود ۵٠ درصد رقم مصوب سال جاری است. در این
میان درآمدهای مالیاتی دولت که قرار بود ٢٩ هزار و ۶٧٠ میلیارد تومان باشد، ١٨ هزار
و ١٩٠ میلیارد تومان آن حاصل شد. این رقم از دریافتی سال گذشته دولت هم کمتر است، زیرا
سال گذشته دریافتی دولت از محل مالیات‌ها و در سه ماهه نخست ١٨ هزار و ۴٩٠ میلیارد
تومان بود. با این همه مالیات‌ها به تنهایی ٩/٧۶ درصد کل درآمدهای فصل نخست دولت را
تشکیل می‌دهد. سال گذشته و در سه‌ماهه نخست مالیات‌های ۵/٨٧ درصد از درآمدهای دولت
را تشکیل می‌داد، با این وجود در حالی که دولت ادعا می‌کند رکود به‌طور کلی از اقتصاد
ایران رخت بر بسته، کاهش درآمدهای مالیاتی هیچ توجیهی ندارند. درآمدهای دیگر دولت نیز
چیزی حدود یک سوم رقم پیش‌بینی‌شده بود اما نسبت به سال گذشته بیش از دوبرابر رشد کرده
است.
مجموع سایر درآمدهای
دولت پنج هزار و ۴۵٠ میلیارد تومان اعلام شده اما درآمد مصوب در بودجه ١۴ هزار و
۶٩٠ میلیارد تومان بود. از سوی دیگر درآمدهای دولت از محل فروش نفت نیز به مراتب کمتر
از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای بود. دولت قصد داشت در سه ماهه نخست سال ٢٩ هزار میلیارد
تومان باشد که تنها ١٨ هزار و ٨٩٠ میلیارد تومان آن محقق شد. با این وجود با توجه به
برجام و رفع موانع فروش نفت ایران و عملکرد وزارت نفت که سبب بازپس‌گیری بخشی از بازار
از دست رفته ایران شد، این بخش از درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته بیش از ٣٠٠ درصد
رشد کرده است.