درآمدهای مالیاتی اشخاص در سه ماهه به رکود خورد

پایگاه
خبری آرتین پولاد – در سه ماهه نخست سال درآمد مالیات اشخاص حقوقی به رکود
خورد و ۱۷.۸ درصد کاهش یافته است، در عین حال مالیات بخش خصوصی جور دیگر بخش‌ها را
کشیده و با رشد ۱۴.۸ درصدی روبرو شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سه ماهه نخست
سال جاری مالیات‌های مستقیم نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۷.۴ درصدی روبه‌رو شد.
اشخاص حقوقی در این مدت ۴ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان مالیات
پرداخت کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱۷.۸ درصدی روبه‌رو است.
همچنین ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مالیات بر درآمد وصول
شده و این بخش اوضاع بهتری نسبت به سایر بخش‌ها داشته و با رشد ۸.۷ درصدی همراه شده
است.
بیشترین رشد زیر بخش، مالیات بر درآمد مربوط به مالیات
مستغلات با ۱۸.۴ درصد و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی با ۱۴.۸ درصد است که توانسته
عملکرد این بخش را بهبود ببخشد.
به گزارش فارس، مالیات بر ثروت نیز اوضاع چندان مناسبی
ندارد و با کاهش روبه‌رو بوده، به طوری که تنها ۵۸۰ میلیارد تومان در این مدت وصول
شده و نسبت به مدت مشابه خود ۰.۶ کاهش یافته است.
در بخش مالیات‌های غیرمستقیم که شامل سرفصل مالیات واردات
و مالیات بر کالا و خدمات است، در مجموع، ۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان درآمد کسب شده
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۳ درصد رشد دارد.
طبق آمارها ۱۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بر واردات وصول
شده و نیز ۴ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان سهم درآمدی از مالیات بر ارزش افزوده است که
به ترتیب این دو بخش با ۶۱.۸ درصد رشد و ۴ درصد کاهش همراه بوده‌اند.
مالیات بر فروش سیگار نیز ۹۰ میلیارد تومان و با رشد
۱۶.۱ درصدی وصول شد.