درخواست صنعت فولاد امریکا از ترامپ در مورد اقدامات فوری علیه واردات

پایگاه خبری فولاد
ایران –  صنعت فولاد امریکا
بر این باور است که دولت این کشور باید اقداماتی فوری برای حفاظت بازار داخلی
فولاد امریکا از واردات داشته باشد. علی رغم راهکار های محدود کننده بسیار، واردات
فولاد به این کشور ادامه دارد.
به گزارش آرتین پولاد، ۲۵ شرکت فولادی امریکایی نامه ای به ریاست جمهوری این کشور داده
اند و اظهار داشته اند صنعت فولاد امریکا از نتایج عدم اقدام مناسب دولت رنج می
برد چرا که واردات فولاد به سطح سال ۲۰۱۵ باز گشته است. این شکایت از این رو مطرح
شده که وزارت بازرگانی این کشور در اعلام تصمیم نهایی در مورد این که واردات فولاد
تحدیدی برای امنیت ملی امریکاست یا نه تاخیر کرده است. به نظر فولادسازان این
اقدام حیاتی و فوری است و باید به سرعت انجام گیرد.
در ۷ ماه نخست سال جاری امریکا ۲۳.۱۷ میلیون شورت تن فولاد
وارد کرد که ۲۲ درصد رشد سالانه داشته است. واردات محصولات فولادی ۱۷.۹۴ میلیون تن
بود که رشد ۱۷.۳ درصدی داشت.
منبع: metal expert