در گندله رکورد جهانی داشتیم

مهندس حجت نجمی نیا مدیر گندله سازی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در معرفی کارخانه گندله شماره ۱ می گوید: این کارخانه با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال ۸۸ به بهره برداری رسید و در سال ۹۵ با همت همکاران و رعایت تمامی پارامترهای کیفی ۱۵ درصد بالاتر از ظرفیت نامی, گندله تولید و در اختیار مصرف کنندگان داخلی قرار داده است.

وی رکوردهای این کارخانه در مرداد ماه را بدین شرح عنوان می کند: تولید سالیانه این کارخانه ۱۵ درصد بالاتر از ظرفیت نامی انجام شده است که بسیار محسوس بوده و پایان سال ۹۶ ثبت خواهد شد. تولید شیفت این کارخانه ۳۰ درصد و تولید روزانه این کارخانه نیز ۲۶ درصد بالاتر از ظرفیت نامی کارخانه در مرداد ماه جاری انجام شده است. همچنین تولید ماهیانه کارخانه گندله شماره ۱ بالغ بر ۵۳۲ هزار تن بوده است که تناژ بسیار چشمگیری است. 

مدیر گندله سازی در ادامه به معرفی کارخانه گندله شماره ۲ پرداخت و گفت این کارخانه در مهرماه ۹۵ به بهره برداری رسید و پس از گذشت ۲۰ روزاز زمان بهره برداری تولید این کارخانه به ۵۰% ظرفیت نامی رسید و در کمتر از ۳ ماه از زمان راه اندازی تولید روزانه کارخانه به بیشتر از ظرفیت نامی تولید رسید که رکورد بسیار قابل تاملی بوده است. نجمی نیا همچنین اشاره می کند که این کارخانه در مردادماه موفق به رکوردزنی در شیفت ، رکوردزنی در روز و رکوردزنی در تولید ماه گردید. ایشان این رکوردها را حاصل کار تیمی مجموعه اعم از کارفرما و پیمانکار در راستای سیاستهای مدیران ارشد شرکت میداند.