دسترسی یک بانک روسی به سوئیفت به دلیل گشایش حساب برای بانک‌های ایرانی قطع شد

پایگاه
خبری آرتین پولاد – دسترسی «تمپ بنک»
روسیه به سوئیفت قطع شد،این بانک روسی پس از گشایش حساب برای بانک‌های ایرانی نامه
تهدید به تحریم و هشدار دریافت کرده بود.
به گزارش گروه اقتصاد
بین‌الملل ایران به نقل از پایگاه خبری پراودا، دسترسی بانک «تمپ بنک» روسیه به سوئیفت
قطع شد. این بانک پس از مدیریت یک ترتیبات اعتباری تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت
و دسترسی به سوئیفت آن قطع شد.
تمپ بنک پس از اینکه
محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران برداشته می‌شود برای بانک مرکزی ایران و تعداد زیادی
از بانک‌های این کشور حساب مکاتبه‌ای یا وسترو باز می‌کند. بلافاصله پس از آن، رئیس
هیئت مدیره این بانک روسی از اتحادیه سازمان حقوق بشر علیه برنامه هسته‌ای ایران یک
نامه هشدار دریافت می‌کند.
در این نامه، به
این بانک پیشنهاد می‌شود تا از همکاری با شرکت‌های ایرانی و روسی خودداری کند. پیش
از این نیز همین سازمان مدیریت تمپ بنک را برای دوستی با ایران و سوریه به تحریم تهدید
کرده بود.