دولت روحانی در مسیر غلط

پایگاه
خبری آرتین پولاد – موسی غنی نژاد اقتصاددان حامی دولت توشت: نگاهی به برخی
از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت دوازدهم در هفته‌های نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت
در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد
ما را از پویایی انداخته است.
گویا پس از این همه تجربه شکست‌خورده، مسوولان در تصمیم‌گیری‌ها
و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحت‌های اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی
و کارکردهای آن هستند.
به‌نظر می‌رسد مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم هیچ درسی
از تجربیات شکست‌خورده سیاست‌گذاری‌های نیم قرن اخیر دولت‌های پیشین فرا نگرفته‌اند
و همچنان معتقدند مرغ یک پا دارد و دولت می‌تواند، بدون توجه به منطق اقتصادی، صرفا
با تکیه بر سیاست‌های اداری و دستوری و نیز اعطای انواع یارانه‌ها مسائل اقتصادی کشور
را حل کند.
 آنان همچون پیشینیان خود اصرار
بر سیاست‌های حمایتی دارند و توجه نمی‌کنند که چنین سیاست‌هایی، همچنان که تجربیات
گذشته به دفعات نشان داده نه‌تنها ناکارآمد بلکه منشأ فساد و اتلاف منابع است.
آنها هنوز دولت را کیمیاگری می‌دانند که به اراده خود
می‌تواند هر فلزی را به طلا تبدیل کند و توجه ندارند که اتفاقا مساله دقیقا همین طرز
تفکر است. مداخلات ایجابی و دستوری دولت راه‌حل مشکلات اقتصادی ما نیست، بلکه خود مساله
است.