ذوب آهن اصفهان ظرف ۲ ماه به بررسی و حل مشکلات خود اقدام کند

آرتین پولاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به برگزاری جلسات مستمر با حضور مجموعه ها ی مرتبط با ذوب آهن اصفهان برای حل مشکلات این واحد تولیدی ظرف مدت ۲ ماه تاکید کرد.