راهکار بانک‌مرکزی برای نظارت بر اجرای بخشنامه کاهش سود

پایگاه
خبری آرتین پولاد – یک مقام مسئول در
نظام بانکی از حضور بازرسان نامحسوس در شعب بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی با اعزام
بازرسان نامحسوس به شعب، کنترل اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود را به دست گرفته است.
به گزارش مشرق، یک
مقام مسئول بانکی با اشاره به تخلف برخی شعب بانکی حتی در روزهای آغازین اجرای بخشنامه
بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده های بلندمدت به ۱۵ درصد و کوتاه مدت به ۱۰ درصد،
گفت: این طور نیست که همه شعب نظام بانکی، از اجرای این بخشنامه سر باز زنند؛ چراکه
بانک مرکزی این بار تدابیر سخت گیرانه ای را برای بانکهای متخلف در نظر گرفته است که
دامنه آن ممکن است تا تغییر مدیر و انفصال از خدمت تا برخی جرایم دیگر برای بانک کشیده
شده است.
وی می افزاید: بر
این اساس، علاوه بر اینکه معاونت نظارت بانک مرکزی، به دقت عملکرد نظام بانکی در اجرای
بخشنامه کاهش نرخ سود را رصد می‌کند، بازرسان نامحسوسی را به شعب اعزام کرده تا از
نزدیک عملکرد را مشاهده کرده و تخلفات را گزارش نمایند.