راه‌اندازی سیستم پایش آنلاین در شرکت فولاد هرمزگان

مدیرایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فولاد هرمزگان گفت: به منظور تحقق اهداف محیط زیستی و رعایت استانداردهای سازمان محیط زیست، سیستم پایش آنلاین در فولاد هرمزگان راه‌اندازی شد. علی‌اکبر محمودصالحی افزود: با توجه به لزوم خود اظهاری واحدهای صنعتی به استناد بند ب ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور کاهش عوامل آلاینده و مخرب محیط زیست و همچنین الزام نصب و راه‌اندازی سیستم‌های پایش لحظه‌ای و مداوم برای واحدهای بزرگ مشمول ارزیابی اثرات و ارسال داده‌های پایش حاصل از تجهیزات پایش لحظه‌ای به مراکز کنترل و پایش سازمان محیط زیست، این اقدام انجام شده است. وی اظهار کرد: با تجهیز این شرکت به سیستم پایش آنلاین، سازمان حفاظت محیط زیست قادر است با سهولت و دقت هرچه بیشتر به پایش این مرکز بپردازد.