رشد آرام بازار قراضه سی آی اس

پایگاه خبری فولاد
ایران – در بازار صادرات قراضه سی آی اس معامله زیادی اخیرا نهایی نشده است. البته
قیمت ها هنوز صعودیند ولی با سرعت کمتر.
به گزارش فولاد
ایران، هفته گذشته قراضه آ۳ سی آی اس در ترکیه
از ۳۴۰ دلار به ۳۴۵ تا ۳۵۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.
در کره جنوبی نیز قراضه آ۳ روسیه ۳۴۰ دلار هر تن سی اف آر
است در حالی که هفته قبل ۳۳۵ دلار بود.
منبع: metal expert